Email marketing

Realizácia newsletter kampaní prostredníctvom aplikácie Mailchimp

Newslettering pre FIAMO | FIAMO

Pre stavebnú spoločnosť FIAMO z Košíc sme v priebehu roka 2017 pripravili viacero newsletter kampaní, ktoré sme prostredníctvom emailingovej aplikácie Mailchimp rozosielali rôznym skupinám odberateľov spoločnosti Fiamo. Každý newsletter obsahoval personalizované prvky a prvky call to action nasmerované na vykonanie konkrétnej akcie na webe. Celkovo sme odoslali 25 newsletterov, najúspešnejšia kampaň dosiahla mieru otvorenia 27,6%.

Newslettering pre FIAMO | FIAMO

Naspäť na zoznam referenciíChcem bezplatnú konzultáciu